دانلود ادبیات و مبانی نظری فرهنگ سازمانی

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:


چکیده تحقیق و پژوهش

مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی      

 عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی       

 نحوه شکل‌گیری فرهنگ‌ها       

 بنیان‌گذاران سازمان     

 ابعاد معروف فرهنگ     

 عناصر اساسی فرهنگ سازمانی     

 راه‌های شناسایی فرهنگ سازمانی      

 تکوین فرهنگ سازمانی       

 انواع فرهنگ سازمانی تقسیم‌بندی‌های رایج فرهنگ سازمانی     

 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ      

 فرهنگ قوی و ضعیف       

 فرهنگ‌های مثبت و منفی        

 استراتژی و فرهنگ         

 فرهنگ انعطاف‌پذیری         

 فرهنگ مأموریتی        

 فرهنگ مشارکتی       

 فرهنگ بوروکراتیک       

 الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی     

 مدل پارسونز     

 چارچوب اوشی     

 شیوه پیترز و واترمن     

مدیریت فرهنگ سازمان       

 تأثیر فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان      

 رابطه فرهنگ سازمانی با توانایی‌های مدیریت      

 تأثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی      

 تأثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت      

 فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی          OD     

 خلاصه‌ای از تحقیق مشابه انجام شده در ارتباط تقریباً نزدیک با موضوعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,