دانلود اقسام شروط ضمن عقد

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:


تعاریف شروط ضمن عقد 

وابستگی شرط به عقد یا تعهد اصلی از حیث صحت و نفوذ 

وابستگی شرط به عقد اصلی از حیث لزوم 

عدم لزوم وجود شرایط اساسی صحت معامله برای شرط ضمن عقد 

اقسام شروط ضمن عقد

شروط باطل 

شروط صحیح 

اسقاط شروط 

احکام عمومی شروط ضمن عقد

اثر ممتنع شدن شرط 

شرط رهن یا ضمان در عقد 

تاثیر بطلان یا فسخ عقد بر شرط ضمن آن 

قصد و رضا در شروط ضمن عقد

لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 

ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی  

بررسی اصل رضائی بودن شروط 

بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط 

نتیجه گیری برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,