دانلود بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت: لائوزی، جیمز برنهام ، آبراهام مازلو


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:


پدر و بنیانگذار حرکت فلسفی و مذهبی دائوایسم 

لائوتزو 

کتاب راه و پرهیزکاری

کنفسیوس

افکار لائوزی 

اقتصاد آزاد 

کتاب دائوجینگ 

عقاید کنفسیوس

 دائوایست

 لگالیت 

 بودا 

تمرکز بر لمس نشدنی 

روشنفکران اروپایی 

اقتصاد مدرن 

اوسنی

 کانتیلون

 آرجبنتان

تورگوت 

WU-WEI 

کتاب سرمایه ملتها 

دست نامرئی

 تفکر چینی 

چن هوان چنگ 

اصول اقتصاد کنفسیوی و مدرسه او

 اقتصاد غربی 

امپراطوری چین

بازار آزاد 

اصل Fa 

اصل Shi 

 اصل Shu 

 کنترل بروکراسی  برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,