دانلود فایل پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی توسعه

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:


سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در غرب

توسعه نیافتگی در شرق

ویژگی های واپسگرایانه شرق

منابع رشد

نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه چیست؟

ابعاد توسعه

توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

توسعه اقتصادی

زنجیره تسلسل

متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تكنولو‍‍ژی

 3  فاكتور مهم تاثیرگذار بر تكنولوژی منتقله به كشورهای در حال توسعهبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,