دانلود پاورپوینت تولید کالاهای جدید
دانلود
محتوی اسلایدها:

پیش گفتار

چرا کالاهای جدید با شکست روبرو می شوند؟

چالشهای موجود در تکوین وتولید کالای جدید

مراحل فرآیند تکوین و تولید کالای جدید

عواملی که مانع تکوین وتولید کالای جدید می شوند

غربال کردن ایده ها

ایده یابی

تهیه خط مشی بازاریابی

 مفهوم یابی و آزمون آن

تولید کالا

تجزیه وتحلیل اقتصادی

روشهای آزمون بازار کالاهای مصرفی

آزمون بازار

عوامل مهم در بهره برداری تجاری یک کالای جدید

بهره برداری تجاری

چه عواملی بر فرآیند پذیرش کالا تاثیر می گذارند

مراحل فرآیند پذیرش کالابرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,