علل گرایش جوانان به مواد مخدر


علل گرایش جوانان به مواد مخدردسته: روانشناسی و علوم تربیتی 

فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 71 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 23 

مقاله در فرمت ورد و قابل ویرایش نگارش بهار 1395خرید

علل گرایش جوانان به مواد مخدر

چکیده

امروز مسئله اعتیاد به مواد مخدر بصورت یک مشکل جهانی و همگانی درآمده است و بدنبال آن گرایش جوانان به مواد مخدر از جمله یکی از دغدغه های اساسی کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به شمار می آید.در این مقاله علل و عوامل که جوانان را به مواد مخدر گرایش و سوق میدهد پرداخته شده است که عوامل گوناگونی در گرایش جوانان به مواد مخدر دخیل هستند كه در این مقاله با استفاده از روش اسنادی عوامل مختلف شناسایی شدند که عبارت است از: عوامل جامعه شناختی از جمله:  اختلاف و از هم پاشیدگی خانوانده، فقر مالی و بیكاری، توهم ثروتمند شدن و از دست دادن شرافت اخلاقی و فقدان مذهب، احساس عدم درك از طرف جامعه و احساس تنهایی و بی پناهی، تقلید نا آگاهی و كم اطلاعی از پیامدهای مواد مخدر،  عوامل روانشناختی: مانند، اختلالات شخصیتی و خلقی، شخصیت ضد اجتماعی، لذت های نفسانی زود کنجگاوی، لج بازی،گذر،  شکست روحی و عاطفی، دسترس بودن و ...... كه نیازمند توجه و اهتمام بیشتر به این عوامل از طرف مسئولان و سیاستگذاران می باشد. که توجه  اهتمام به عوامل مطرح شده و برطرف یا کنترل این عوامل می تواند برای پیشگیری و کنترل این مسئله اجتماعی اساسی در رابطه با جوانان دارای اهمیت اساسی می باشد.

كلید واژه:  اعتیاد، مواد مخدر، جوانان، علل گرایش، جامعه شناختی، روانشناختی

فهرست مطاب:

چکیده

طرح مسئله

1- عوامل جامعه شناختی

2- عوامل روانشناختی :

بحث و نتیجه گیری

پیشنهاد و راه كار

منابع

خرید

برچسب ها : 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,