رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود مقاله جامع و کامل شایستگی مدیران


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:

مقدمه

اثربخشی

تعاریف شایستگی

اهمیت شایستگی

رویکردهای عمده و متفاوت شایستگی مدیریت

تحقیقات مربوط به شایستگیهای مدیریت

اجزای اصلی یک سیستم مبتنی بر شایستگی

ابعاد شایستگی

تعاریف اثربخشی

رابطه بین شایستگی و اثربخشی

مدیریت بر مبنای شایستگی

ویژگیهای نظام مدیریت بر مبنای شایستگی

جنبه های شایستگی

مدل شایستگی

خصوصیات مدل های شایستگی

انواع مدلهای قابلیتهای مدیران

نتیجه گیری

منابعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 47
     
print

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
شامل:
راهبرد (استراتژی)
مراتب راهبرد (سطوح سه گانه راهبردها در سازمان)
راهبرد سطح سازمان مادر
راهبرد سطح مؤسسه(راهبرد سازمان در فعالیتهای عمده)
راهبرد سطح عملیاتی(وظیفه)
فراگرد برنامه ریزی راهبردی
شناسایی رسالت سازمان
تدوین هدفهای خرد و کلان
شناسایی ارزشها و فرهنگ سازمانی
شناسایی سازمان از حیث قوتها و ضعفهای آن
شناسایی محیط از حیث فرصتها و تهدیدهای آن
تدوین راهبرد در سطح کل سازمان
برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری
ماتریس بی. سی.جی
بررسی تأثیر راهبردهای بازار بر سودآوری
مدل هفت s و فرهنگ سازمان
تدوین راهبرد در سطح موسسه یا فعالیتهای عمده سازمان
راهبردهای رقابتی عام
انواع راهبردهای انطباقی
چرخه حیات محصول
تدوین راهبرد در سطح عملیاتی
اجرای راهبرد
دامهای برنامه ریزی


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 49
     
print

دانلود فایل پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی توسعه

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:


سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در غرب

توسعه نیافتگی در شرق

ویژگی های واپسگرایانه شرق

منابع رشد

نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه چیست؟

ابعاد توسعه

توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

توسعه اقتصادی

زنجیره تسلسل

متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تكنولو‍‍ژی

 3  فاكتور مهم تاثیرگذار بر تكنولوژی منتقله به كشورهای در حال توسعهبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 44
     
print

دانلود پاورپوینت تولید کالاهای جدید
دانلود
محتوی اسلایدها:

پیش گفتار

چرا کالاهای جدید با شکست روبرو می شوند؟

چالشهای موجود در تکوین وتولید کالای جدید

مراحل فرآیند تکوین و تولید کالای جدید

عواملی که مانع تکوین وتولید کالای جدید می شوند

غربال کردن ایده ها

ایده یابی

تهیه خط مشی بازاریابی

 مفهوم یابی و آزمون آن

تولید کالا

تجزیه وتحلیل اقتصادی

روشهای آزمون بازار کالاهای مصرفی

آزمون بازار

عوامل مهم در بهره برداری تجاری یک کالای جدید

بهره برداری تجاری

چه عواملی بر فرآیند پذیرش کالا تاثیر می گذارند

مراحل فرآیند پذیرش کالابرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 33
     
print