دانلود مقاله آینده نگاری مفهوم و اجرا


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:


ناتوانی دانش پیش بینی

آینده نگاری 

 دانش مدیریت استراتژیك 

 دانش سیاستگذاری 

تجربه ژاپن 

مركز صنایع 

ساختار یافته ترین رویكرد آینده نگاری 

تجربه انگلستان 

تجربه آفریقای جنوبی 

تجربه آلمان 

پیشگویان و جادوگران

 كشور در حال توسعه

محاسبات پیچیده و اعداد و ارقام فعلی و قبلی 

كارگزاران بورس 

آینده پژوهی 

نرم افزارهای كامپیوتری 

قلمرو آینده

آینده اندیشی

آینده نگاری 

پیش بینی

درك تاریخی مفهوم آینده

آینده شناسی 

Futures Study

مناسك گذر

Futures field

Futures

Foresight

Forecasting

افسون شدگی

Futurology

آرمان شهر 

كوندورست 

ژول ورن

سباستین مرسیر 

الوین تافلر

اچ، جی، ولز

بحران نفتی اوایل دهه ی 70 

شوك آینده

Condorcet

Rites de Passage

Sebastian Mercier

Utopiaبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,